Elmia Husbil Husvagn 2020 är inställt

Elmia meddelar på sin hemsida enligt nedan

Elmia Husvagn Husbil 2020 är framflyttad

Efter noga övervägande och i dialog med Husvagnsbranschens Riksförbund och vår samarbetspartner Caravan Club of Sweden och diverse utställare och besökare. Nästa Elmia Husvagn Husbil kommer att genomföras 8-12 september 2021.

 

Till våra medlemmar som bokat plats i PR byn

De som anmält sig till vår by på Elmia och betalt in avgiften kommer att få sin avgift återbetald.

Vi kommer att upprätta en ny anmälningslista för mässan 2021.

Vi återkommer med mer information om detta under hösten.

Sune Carlbohm

sunec@hotmail.se