Om PR-Husbilsklubb

Klubben bildades 1994. Motivet med klubben är att lära känna andra husbilsägare, ha trevligt tillsammans och utbyta erfarenheter. Klubben har vuxit och består nu av mer än 500 ”husbilsfamiljer”. Det är ett medlemskap per husbil oavsett hur många personer familjen består av. Se första Protokollet och medlemsinbjudan.

Två träffar arrangeras som regel varje år, en på våren och en på hösten. Årsmöte hålls i samband med höstträffen (sista helgen i augusti). Träffarna blir vad deltagarna gör den till, med andra ord brukar det vara en lättsam och trevlig samvaro. Medlemsbladet, PR bladet, ges ut 3 gånger per år. Alla medlemmar får rabatt på tillbehör och arbetskostnad hos PR Husbilar. Stenrösets camping utanför Trollhättan, som ägs av medlemmar, ger rabatt på campingavgiften.

Alla som äger en husbil köpt hos PR Husbilar i Sollebrunn är välkomna som medlemmar. Medlemsavgiften är 300 kr per kalenderår. Allt arbete är, som i de flesta föreningar, helt ideellt. Har ni frågor angående klubben, kontakt någon av oss i styrelsen.

Vid frågor
Har ni frågor angående klubben, kontakt någon av oss i styrelsen.