Kontakta oss / Styrelsen

Christina Fransson
Ledamot
Tel: 0709-280037
Carina Kärreman
Vice ordförande
Tel: 0768-787861
Per Edlund
Ledamot
Tel: 0707-958523
per555per@hotmail.com
Ingrid Wallsby
Kassör
Tel: 0706-274949
Babro Erlandsson
Sekreterare
Tel: 0702-130785
Sune Carlbohm
Ordförande
Tel: 0709-457100
Monica Karlsson
Ledamot
Tel: 0705-161146
 

Hit vänder du dig:

Skrivelser, motioner, åsikter
Sune Carlbom (Ordf)
Mobil: 0709-457100
E-post: sunec@hotmail.se

Festkommittén, hemsidan
Carina Kärreman (vice ordf.)
Mobil: 0768-787861
E-post: carina.karreman@icloud.com

Höstträff
Christina Fransson (Ledam)
Mobil: 0709-280037
E-post: fransson_christina@hotmail.com

Protokoll, lotterier
Barbro Erlandsson (Sekr)
Tel: 0304-30785
Mobil: 0702-130785
E-post: barbro.erlandsson@telia.com

Medlemsavgifter, ekonomi
Ingrid Wallsby (Kassör)
Mobil: 0706-274949
E-post: ingridwallsby@hotmail.com

Klubbens PR material
Per Edlund (Ledam)
Mobil: 0707-95 85 23
E-post: per555per@hotmail.com

Bildekaler, medlemsregistret, info till nya medlemmar
Monica Karlsson (Ledam)
Mobil: 0705-161146
E-post: brokvarnlyckan@gmail.com

Valberedning
Fredrik Ryberg
Tel: 0706-666765
E-post: fredrik.ryberg@prhusbilar.com

PR-bladet, insändare- uppslag- idéer
Monica Pohlin
Mobil: 0705-258697
E-post: pohlina55@gmail.com

Eva Carlbohm
Mobil: 0701-474646
E-post:
e.carlbohm@hotmail.se