Elmia 2021

Elmia 2021

Vi planerar att som tidigare år ha en PR-by i samband med Elmiamässan.

Om ni är intresserade av plats i vår by så finns det några platser kvar. Vi kommer att tillämpa principen först till kvarn, för anmälningarna. Anmälan kan endast göras till Sune Carlbom på e-postadressen:

sunec@hotmail.se