Medlemsavgift 2017

Tyvärr har inte inbetalningskortet för medlemsavgiften 2017 gått med PR bladet ut. Det kommer att skickas ut separat inom kort.