Ställplatser och husbilsparkeringar

Redan den 1 december 2017 kom vissa förändringar i lagstiftningen när det gäller husbilar, husvagnars och personbilars benämning. Det finns fortfarande en viss förvirring om vad som gäller för uppställning av husbilar och parkering av husbilar

De juridiska benämningarna stämmer inte alltid med vardagens språkbruk. Begreppen ”husbil” respektive ”husvagn” definieras, i lagen om vägtrafikdefinitioner enligt följande:

  • Personbil klass I omfattar bilar som är försedda med högst 8 sittplatser utöver förarplatsen.
  • Personbil klass II omfattar personbil med ett karosseri som är inrett som bostadsutrymme. Husbil innefattas i denna beteckning.
  • Släpkärra är den beteckning som innefattar begreppet husvagn.

 

Reservera plats för husbil

Det finns numera ett lokaliseringsmärke om serviceanläggning, H28, som heter Husbilsplats. Detta för att hänvisa till platser som är avsedda som ”Ställplats” för husbilar Märket anger en anläggning som enbart tillhandahåller platser för bilar med bostadsutrymme. Märket kan användas för att vägvisa till plats där det har anordnats platser för husbilar. Det kan dock inte användas som tilläggstavla till vägmärken, till exempel i kombination med P-märket.

Det finns även en särskild symbol för parkering av Personbil klass II. Den används för att reservera en parkeringsplats för husbil. Utmärkningen blir därför som bilden T8 nedan visar. I vanlig ordning krävs också LTF. Om man inte vill tillåta husbilar på en parkeringsplats sker utmärkningen genom att använda tilläggstavla med symbolen för personbil tillsammans med texten ”Klass I”

                                   

H28: Husbilsplats           T8: Personbil klass II         T8: Parkering personbil klass I

Dessa regler kan tyckas enkla. Men trots detta ser vi runt om i landet fantastiska kombinationer av skyltar som skapar stor förvirring om vad som verkligen gäller. Det kan också ge utrymme för tolkningar för både husbilsåkare och parkeringsvakter.

Jag vill därför utlysa en liten tävling där vi fotar de skyltningar vi inte förstår eller som vi uppfattar som motsägelsefulla kombinationer. Dessa bilder på

P-skyltningarna sänd in till sunec@hotmail.se,  Glöm inte att ange vart det är och vilken kommun det gäller så ska vi se om vi får några kul förklaringar till svar från berörda kommuner.

Här nedan har ni ett exempel från min hemstad Ulricehamn

Hur skall man tolka detta?

Det är tillåtet att parkera, det är inte begränsat till någon fordonstyp.

Man benämner med ”ställplats” och har markerat med 3 svarta husbilar.

Man har använt del av ställplatssymbolen på den lilla skylten. Vad menar man med det? De 3 symbolerna betyder det att här får endast 3 husbilar parkera eller är det obegränsat antal och innebär det att man får stå här hur länge man vill bara man följer den lokala trafikföreskrifter. Är de svarta bilarna tecken på att detta är en ställplats? Eller är det bara slarvigt tänkt fär att markera en parkering för husbilar

Så välkomna med fler svårtolkade skyltar!

Sune Carlbom 1045