Om El säkerhet i campingfordon och på camping samt på ställplatser

 

Elektricitet är, om inte gudasänd, så i alla fall något vi svårligen kan klara oss utan. Men fel utrustning eller felaktigt hanterande kan orsaka både bränder och personskador.

Elsäkerhetsverket som arbetar med lagar och regler kring elen ger ut broschyrer med allmän information och installationsregler. Det finns en svensk standard som reglerar och beskriver hur vi skall handskas med el och utrustning. Här beskrivs i detalj hur utrustningen för en säker uppkoppling mot starkström från till exempel en husbil eller husvagn skall vara. (Enligt Elinstallationsreglerna svensk standard, SS 436 40 00 utg.2)

Till att börja med skall kablar och anslutningsdon vara CEE-märkta. Ledararean skall vara 2,5 m2, det vill säga de tre trådarna inne i kabeln skall ha den tjockleken. Kabeln får inte vara längre än 25 meter. Till kabeln får anslutas en adapterkabel, vanligen cirka 0,5 men max 2,0 meter lång.

Om man står längre bort än 25 meter från eluttaget rekommenderas att man flyttar närmare eller söker en annan plats. Detta för att det inte är förenat med säkerhet att förlänga kabeln med hjälp av en skarv.

Det är alltså inte någon bra idé att ha med sig olika långa kablar, och sedan skarva på efter behov.

Risken är då att man då ansluter med till exempel en tiometerskabel och en femmeterskabel – men med skarv. Låt alltså bli att skarva!

Det är inte enligt lag förbjudet att skarva, och det är inte straffbart, men om en olycka händer är det den som har dragit kabeln som är ansvarig. 

På många campingplatser finns också en ökad medvetenhet om detta och de kan ha antagit regler som säger att man inte får förlänga sin anslutningskabel med skarvsladd.

Om du måste ansluta med anslutningskabel därför att anläggningen bara har ett jordat äldre uttag, se till att bägge kablarna och anslutningsdonen är CEE-märkta. Låt inte skarven/kopplingen ligga på marken, se till att den kommer upp i luften, undan från eventuellt vatten och lekande barn och husdjur. Använd gärna ett fuktskydd/regnskydd (finns i Bil tillbehörsbutiker).

7 vanliga frågor och svar om el på camping

  1. Kan man använda sig av en kabelvinda med en anslutningskabel/adapterkabel i var ände?

Nej, kabelvindan har inte godkända blå kontakter, den klassas som en icke godkänd förlängning, dessutom finns risk för överhettning om den inte är utrullad.

 

  1. Om anläggningen har ett äldre jordat uttag i stolpen, kan jag då använda en vanlig jordad sladd?

Nej, det är inte tillåtet, då skall man ha en anslutningssladd, max två meter, med godkänd blå kontakt i andra änden, för att ansluta den längre kabeln.

 

  1. Hur ser man att kabeln är godkänd?

Dels har den blå kontakter som är märkta CEE, dels har själva kabeln en märkning där det står HO7RN-F och 3G2.5mm2.

 

  1. Får jag ha apparater som drivs med 230V, till exempel ett kylskåp, i förtältet?

Ja, om det är märkt med en droppe, symbolen som visar att i detta fall kylskåpet är godkänt för att användas i fuktig miljö. Det finns sådana men de är dyra, ett vanligt kylskåp avsett för att monteras och användas inomhus får du inte ha i förtältet. Ett förtält klassas som ”fuktig miljö”.

  1. Vem är ansvarig om en el- relaterad olycka inträffar?

Du som äger fordonet och kablarna är ansvarig för utrustningen, att den är godkänd och att den hanteras korrekt.

 

  1. Min husvagn har en jordfelsbrytare, räcker inte det för att jag skall känna mig trygg?

Nej, den skyddar det som finns inne i vagnen, inte kabeln till vagnen. Dessutom skall jordfelsbrytaren kontrolleras regelbundet, minst ett par gånger per säsong. Den kan fastna och inte lösa ut fort nog.

 

  1. Får man komplettera starkströmmen i vagnen eller bilen, installera nya uttag?

Nej, alla installationer skall vara utförd av fackman, elinstallatör. Däremot får du laga en trasig kontakt eller liknande, om du har relevant kunskap. Man får sätta i en stickpropp med grenuttag, för att till exempel få ett uttag till kaffebryggaren och ett till brödrosten.

Om solceller.

Om du funderar på att installera solceller så låt en fackman eller firma installera dem.

Man tänker kanske att det bara rör sig om 12v. Men det är en förfärligt många ampere.

Solcellerna på taket är alltid aktiva och levererar alltid spänning. De levererar ström till en regulator som styr ladd ström och eventuell ström till förbrukare (lampor ed.).

Det är oerhört viktigt att detta är rätt installerat. Risken vid felinstallationer är för höga spänningar eller att det blir överladdning i batterier mm.

Så, se upp och tänk till vid installationen.

Om bensindrivna aggregat.

Dessa levererar 230v och i en del fall 12v. Men tänk till igen. Är du verkligen i behov av extra spänning. Det kanske räcker med rätt installerad solcell och ett färskt bodelsbatteri.

Om konverter.

Har du behov av 230v vid enstaka tillfälle för att till exempel ladda dator eller liknande så kan en konverter vara bra. Men, ta reda på av försäljaren/företaget vilken typ och vilken kapacitet som är lämplig. Det är lite för lätt att välja en med stor kapacitet som också då kräver mer av dina batterier.

Det finns också laddbara konverter som levererar både 23v och 12 v. Dessa är oftast av litium typ och ganska kostbara. Men enligt vad jag tycker ganska effektiva.

Ola Persson, Alingsås

Medlem 1084

 

Källa: Husbil o husvagn samt handbok Elsäkerhet Ola Persson 2000