Enkätundersökning Husbilsdestination Sverige

Husbilsturismen ökar i såväl antal som omsättning och vi behöver för att kunna fortsätta vårt arbete stämma av hur marknaden utvecklas. Din kunskap är viktig för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara på vår enkät. 

Husbilsdestination Sverige är ett projekt som drivs tillsammans med Husvagnsbranschens Riksförbund, Caravan Club, Riksförbundet Mobil Fritid, Turistrådet Västsverige, Visit Dalarna, Visit Östergötland och SCR Svensk Camping.

Husbilsturismen ökar i såväl antal som omsättning och vi behöver för att kunna fortsätta vårt arbete stämma av hur marknaden utvecklas. De vill att medlemmar i klubben svarar på enkäten då vår kunskap är viktig för dem och de svar som de erhåller ger dem en bra grund att stå på för att utveckla marknaden vidare.

Länk till undersökningen:

https://response.questback.com/scr/Husbilsdestination

Undersökningen tar ca 5 minuter att genomföra. Sista datum att svara på undersökningen är söndagen 29 september. Marknadsundersökningens resultat kommer att vara färdigställd i mitten av oktober.

I samband med det kommer de att lotta ut produkter från Kama Fritid bland de som har svarat. De som med lottens hjälp har valts ut kommer att bli kontaktade via e-mail på den adress som angivits i frågeformuläret. Den e-mailadress som anges kommer bara att användas för detta syfte.

Vi kommer att publicera resultatet här på hemsidan när vi fått det!