GDPR

Under 2018 infördes GDPR.

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

GDPR kräver att vi skall fråga alla medlemmar om samtycke för at få behandla deras personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar är namn, adress, telefonnummer och e-mail.

Vår klubb startade för 25 år sedan och vi har inte samtycke från alla våra medlemmar. Därför väljer vi att under 2019 inte skicka ut någon medlemsmatrikel samt att vi stänger av sökfunktionen av medlemmar på vår hemsida. För att 2020 återgå till att ha det igen.

För alla nya medlemmar står det nu att man samtycker när man ansöker om medlemskap men vi behöver under 2019 få samtycke från alla våra gamla medlemmar. För att göra detta på ett smidigt sätt så tänker vi att på inbetalningen för nästa år, 2020, kommer vi att trycka på inbetalningskorten att vill man fortsätta att vara medlem hos klubben så samtycker man till att vi behandlar era personuppgifter samt att de finns tillgängliga för övriga medlemmar.

Styrelsen

PR Husbilsklubb