Om gasol och gas säkerhet

Om Gasol i våra husbilar:

Detta inlägg sammanställt från olika leverantörers produktsidor, lite skrönor och myter mm…

Nyttigt att veta nu, så slipper man kanske problem eller strul i större omfattning…

Placering i ditt campingfordon

Gasolflaskor skall alltid förvaras och transporteras stående, i annat fall kommer inte säkerhetsventilen att kunna fungera som tänkts.

Denna sitter under en röd plasthatt på motsatt sida av slanganslutningen på gasolflaskans öppningsventil.

Installation i campingfordon

När det gäller installationen som sådan är det mycket viktigt att man INTE gör några installationer själv. Gör INGA yttre anslutningar på eget bevåg!

Låt en behörig firma göra detta.

Har du GOD kännedom/kunskap kan du byta slangar och regulator, men du måste veta vad du gör. Det kan annars bli en mycket otäck upplevelse och också problem med din försäkring.

Gasolen är flytande inne i gasolflaskan när den är komprimerad, den övergår i gasform när man öppnar och sänker trycket, dvs när man förbrukar gas.

Gasol är ett begrepp som vi använder enbart i Sverige, produkten består av Propan, eller i vissa fal en blandning 70/30 mellan Propan och Butan. Engångsbehållare innehåller i regel ren Butan, med något enstaka undantag

De flesta andra länder använder begreppet Propan om gasen eller LPG (Liquified Petrolium Gas) vilket är exakt samma produkt.                        Propan och butan är båda lukt och giftfria i ren form, man tillsätter därför ett luktämne (etylmerkaptan).

Gasen i t.ex. cigarettändare (Butan) är oftast luktfri, det som händer om man ”sniffar” denna gas är att man får syrebrist och tuppar av, möjligen snurrar det till lite först… men det är inte giftigt som man ofta skriver i tidningarna… Ett billigare och enklare sätt är att bara hålla andan länge…

Vid tankstationer är gas uttag/pumpar i regel märkta med LPG, förväxla inte detta med tankstationer för fordons gas CNG (Compressed Natural Gas) som är en helt annan produkt.

OBS!!! Denna ska INTE och får inte användas för campingändamål!!!

Propan kan förångas ner till under -40°C men gasen tar värme utifrån för processen inne i gasolflaskan. Därför fungerar flaskor av komposit (glasfiberarmerad plast) dåligt vid kyligt väder, de isolerar från yttertemperaturen betydligt ”bättre” än flaskor av stål eller aluminium.  Butan förångas inte under 0°C, därför fungerar inte dessa produkter bra i kyligt väder. Andelen butan är större i gasolprodukter som man köper eller tankar i varmare länder, se till att förbruka dessa innan hösten/vintern i Sverige.

Energiinnehållet i 1kg propan är drygt 12kWh. Man kan enkelt räkna ut förbrukningen på en gasolprodukt om man vet vilken effekt den har, vilket står att läsa i specarna för spis, kyl, värmare osv.                                                                                                                                          Exempelvis har värmare från Alde och Truma som båda kan prestera runt 6kW vid full effekt, en förbrukning runt 400gr/timme.

Trycket inne i alla gasolbehållare, oavsett typ och modell är runt 8-9 bar vid 20°C, och är konstant ända intill den sista droppen flytande gas har förångats. Därför kan man inte se kvarvarande gasolmängd på en ansluten manometer, vilket ibland sägs i reklam osv för dessa. Efter reduceringsventilen och ute i hela bilens rörsystem är trycket endast 0,03 bar.

När du öppnar ventilen på gasolflaskan så räcker det med ett kvarts varv, just pga att trycket är så högt inne i behållaren. Reduceringsventilen kan lätt reglera till rätt tryck och flöde redan vid liten öppning av ventilen.                                                                        Öppnar man för fullt ända till stopp så finns en viss risk för läckage i ventilen efter en tid.

Vid fyllning av lösa gasolflaskor vägs gasen in och man betalar per kg. Medan fasta tankflaskor har inbyggd flottör som stänger när nivån har nått rätt nivå. Därför betalar man per liter vid tankning av dessa.

Svenska gasolflaskor har en vänstergängad POL-anslutning, därför heter flaskorna t.ex P6/P11 eller PA11, PC5/PC10 osv.                                 De blå mindre campingflaskorna har en högergängad 14 mm anslutning.

I bland pratas det om olja som bildas och att fyllning i stället för byte av flaskor skulle innebära mera olja och så vidare.                                  Det förekommer en liten del olja i alla industriella anläggningar med gasol som transporteras i gasform, denna samlas i lågpunkter osv i större anläggningar.                                                                                                                                                                                                                      Den gula oljeliknande vätskan som ibland hittas i gasolfilter kommer inte från denna olja utan från det luktämne (etylmerkaptan) som kondenseras och fälls ut om gasen får stå stilla under tryck en längre tid. Gasolfilter rekommenderas alltid för att hindra att ”oljan” når reduceringsventilen och förstör denna i förtid.

Vidare om förvaring i våra campingfordon.

Om du förvarar ditt campingfordon i förråd, garage eller större hall över vintern så måste du alltid ta ut gasolflaskorna.                                        Dessa ska förvaras så att de inte kan utsättas för brand, då de är potentiella explosionsfaror!

Har du fast monterad gasolanläggning så ska denna antingen vara helt tom eller så måste du förvara ditt campingfordon utomhus.

 

Ola Persson PR 1084

Brand/riskingenjör