Vårträffen är inställd!

Vill här informera om styrelsens beslut om vårträffen 2021.
Beslutet enligt nedan kommer även att publiceras på vår hemsida och i PR-bladet:
Arbetsgruppen för Vårträffen på Apelvikens camping i Varberg har arbetat fram ett förslag till träff för våren 2021, där aktiviteterna planerats att genomföras utomhus.
På grund av planeringstider har styrelsen tvingats ta ett beslut om genomförandet vid sitt möte den 8/3.
Efter moget övervägande har man beslutat att inte heller i år genomföra någon vårträff.
Styrelsen ser i beslutande stund en ökad smittspridning i samhället. Flera nya mutationer av virus sprids under denna tredje våg och vaccineringen har inte tagit fart på önskat sätt.
Även om vi är utomhus och under stort personligt ansvar skulle kunnat genomföra en träff vill vi inte bidra till att skapa samlingar av personer på detta sätt. Vi vill bidra till att restriktioner följs och att ingen genom vår verksamhet skall drabbas av Covid 19.
Vi tackar Inge, Lisa och övriga i arbetsgruppen för allt nedlagt arbete och hoppas på en ljusnande framtid för alla.
För styrelsen
Sune Carlbom
Ordf.