Vårträffen är inställd!

Bästa PR medlemmar,

Nu skulle inbjudan till Vårträff i Varberg gått ut, men på grund av omständigheterna och smittorisk med Coronaviruset (Covid-19) så vill vi värna om våra medlemmars säkerhet och därför har styrelsen tillsammans med träffkommittén kommit fram till att vi tyvärr tvingas att ställa in vårträffen 2020. Vi har följt utvecklingen de senaste 14 dagarna i media och på folkhälsomyndighetens sida och allt är för ovisst om hur det utvecklar sig framöver.

Ett mycket tråkigt beslut att behöva ta men det känns nödvändigt att vidta åtgärder. Vi får se fram emot hösten och hoppas att vi kan ses då istället i Vårgårda på årsmötet när Pandemin förhoppningsvis har lagt sig.

Frågor besvaras av ordförande

Inge Hallgren 0706 355906